EĞİTİM ENGEL TANIMAZ!

Neler Yapıyoruz

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü / Bozukluğu farklı birkaç bozukluktan oluşmaktadır. Bunlar okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü ve matematik güçlüğüdür (diskalkuli). Sıklıkla bu durumlar beraber görülürler.

Devamı

Uzay Terapi Öğretimi Yöntemi

Uzay terapisi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve Serebral palsi başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur.

Devamı

Duyu Bütünleme Yöntemi

Çevremizdeki uyaranlar duyu organlarımız yolu ile algılanır ve beyine iletilir. Bu bilgilerin beyinde organize edilmesi ve kullanılır hale getirilmesine duyusal entegrasyon denir.

Devamı

Hanen Programı

Hanen programını üç temel kural üzerine kurmuştur KURAL 1. çocuğun ilet...

Devamı

Lovaas Yöntemi

çocuğun zayıf ve kuvvetli tarafları araştırılmadan, ceza ile istenilmeyen d...

Devamı

Oyun Terapisi Yöntemi

Oyun terapisi yöntemi; çocukları sağlıklı iletişime yönlendiren, sosyal gel...

Devamı

PECS sistemi

PECS sistemi Amerikalı psikolog Andy Bondy ve konuşma terapisti Lori Frost...

Devamı

Sosyal Öykü Yöntemi

Sosyal öyküler (social stories), eğitimci Carol Gray tarafından çocukların...

Devamı

Teacch Yöntemi

Otizmin nörolojik temelli gelişimsel bir bozukluk olduğunun belirlenmesi ve...

Devamı

Uygulamalı Davranış Analizi

İngilizce olarak ABA (Applied Behavior Analysis) yöntemi olarak adlandırıla...

Devamı

Video İle Model Olma Yöntemi

Bandura’nın Sosyal öğrenme Kuramı’na dayanan ve Uygulamalı Davr...

Devamı

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Sabit bekleme süreli öğretim. Eşzamanlı ipucu ile öğretim. Artan bekleme...

Devamı