Hanen Programı

Hanen programını üç temel kural üzerine kurmuştur KURAL 1. çocuğun ilet...

Devamı

Lovaas Yöntemi

çocuğun zayıf ve kuvvetli tarafları araştırılmadan, ceza ile istenilmeyen d...

Devamı

Oyun Terapisi Yöntemi

Oyun terapisi yöntemi; çocukları sağlıklı iletişime yönlendiren, sosyal gel...

Devamı

PECS sistemi

PECS sistemi Amerikalı psikolog Andy Bondy ve konuşma terapisti Lori Frost...

Devamı

Sosyal Öykü Yöntemi

Sosyal öyküler (social stories), eğitimci Carol Gray tarafından çocukların...

Devamı

Teacch Yöntemi

Otizmin nörolojik temelli gelişimsel bir bozukluk olduğunun belirlenmesi ve...

Devamı

Uygulamalı Davranış Analizi

İngilizce olarak ABA (Applied Behavior Analysis) yöntemi olarak adlandırıla...

Devamı

Video İle Model Olma Yöntemi

Bandura’nın Sosyal öğrenme Kuramı’na dayanan ve Uygulamalı Davr...

Devamı

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Sabit bekleme süreli öğretim. Eşzamanlı ipucu ile öğretim. Artan bekleme...

Devamı