Video İle Model Olma Yöntemi

Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’na dayanan ve Uygulamalı Davranış Analizi’nden uyarlanan video ile Model Olma yöntemi, bireyin gözleyerek öğrenmesidir. Video ile model olma yönteminde engelli birey edinmesi gereken davranışları gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir. Bu yöntem; alışveriş yapma, toplu taşıma aracı kullanma gibi toplumsal uyum becerilerinin öğretiminde kullanıldığı gibi; tuvalet ihtiyacını giderme, tırnak kesme, banyo yapma veya giyinme-soyunma gibi temel öz bakım becerilerinin de öğretimi için kullanılan etkili ve pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin en yaygın kullanılma şekli engelli bireyin normal gelişim gösteren bireylerin uygun davranışlarını izleyerek kendi davranışlarına özümsemesidir. Aynı zamanda bu yöntem engelli bireyin kendi yaptığı doğru davranışları izlemesi olarak da kullanılabilmektedir. Bu şekilde kendi başına yaptığı doğru davranışların sürekliliğinin kazanılması amaçlanmaktadır.

 

       Video ile model olma yönteminde öncelikle ortamın uygun olması için ortam düzenlemesi yapılmaktadır. Engelli bireyin izlediği doğru davranışları taklit etmesi sağlanır ve olumlu davranışları sözel ya da sözel olmayan pekiştireçler ile desteklenir. Video ile model olma yöntemi her engel grubuna uygulama sağlamaktadır.