Oyun Terapisi Yöntemi

Oyun terapisi yöntemi; çocukları sağlıklı iletişime yönlendiren, sosyal gelişim düzeylerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, istenilen davranışları kazanmalarını sağlayan eğitimsel ve gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi normal gelişim gösteren çocuklarda uygulanabileceği gibi, engelli çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Farklı engel türlerinin çoğunda görülen davranış bozukluklarının giderilmesi oyun terapisi yöntemi ile mümkündür. Oyun terapisi yöntemi çocuğun stresle başa çıkmasını, öfke kontrolü kazanmasını, kendini ifade etme becerisini arttırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Aynı zamanda bu yöntem çocuğa yaklaşabilmeyi ve çocukla iletişim kurabilmeyi de kolaylaştırmaktadır.

 

       Oyun terapisi yöntemlerinde genellikle çocuk merkezli yani yönlendirici olmayan oyun terapisi yöntemi tercih edilmektedir. Yönlendirici olmayan oyun terapisi yönteminde çocuğun davranışları asla eleştirilmeden kabul edilmekte ve ortamı çocuğun düzenlemesine izin verilmektedir. Bu şekilde çocuğun kendi alanını yaratmasına ve kendini özgürce ifade edebilmesine fırsat tanınmaktadır. Terapistin oyun terapisi süreci boyunca zaman zaman süreci yönettiği durumlarda olmaktadır. Bu şekilde yönlendirmelerin yapılma amacı; çocuğun, daha olumlu düşünce ve davranış kalıpları kazanmasına olanak sağlamaktır. Oyun terapisi yöntemi çocuğun davranış gelişimini olumlu yönde etkilerken aynı zamanda çocuğun bilinçaltında yaşadığı bazı etkenleri açığa çıkarmasına olanak sağlamaktadır.