Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

 

Fizik Tedavi: hareket kusurlarını düzeltmeyi veya hareket yeteneğini yeniden kazandırmayı amaçlar. Kişinin hastalığı sebebi ile karşılaştığı tüm bedensel yetersizliklerini yenmesine ve kendi kendine yeter duruma gelmesine yardımcı olur.

Bundan sonra rehabilitasyon amaçlanır. Rehabilitasyon; kişinin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş ya da kısıtlanmış hareket kapasitesinin belirlenerek medikal, cerrahi, fiziksel yöntemler ve yardımcı cihazlarla tamamen ya da kısmen giderilmesini amaçlar. Kişinin günlük yaşamda fiziksel ve sosyal yönden mümkün olduğunca tam bağımsız duruma gelmesine yardımcı olur.

Kişinin fiziksel engeli ya da yetersizlikleri dâhilinde çalışmaya teşvik edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amaçlanır. Çünkü fiziksel hastalıklar geçiren insanların bazıları henüz sahip oldukları engel ve yetersizliklerle hayata alışamazlar. Rehabilitasyon uygulamaları onları sosyal yaşama hazırlar.

 

Fizyoterapi Ünitemizde:

 

Tıbbi tanısı konan kişi fizyoterapiste geldiğinde kişinin öyküsü alınıp genel durumu, yapabildikleri ve yapabilecekleri değerlendirildikten sonra kişiden ya da aileden beklentiler öğrenilir.
 
Fizyoterapide öncelikle var olan beceriler korunarak normal gelişim basamakları referansında ilerleme hedeflenir. Uygulamalar istemsiz kasları gevşetmek, zayıf kasları güçlendirmek, eklem kısıtlılıklarını engellemek, eklemlerde aktif hareketleri arttırmak, meydana gelebilecek deformasyonların önüne geçmek veya ilerlemesini engellemek, çocuğun fonksiyonel becerilerini en üst seviyeye çıkarmak gibi unsurlardan oluşmakta ve böylelikle günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Çocuk için gerekli olabilecek ortez (yardımcı cihaz) değerlendirmesi fizyoterapist tarafından yapılır, çocuğun ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde uygun hekime yönlendirme fizyoterapist tarafından yapılabilmektedir.
 
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda başarıyı sağlayabilmede fizyoterapistin yanı sıra ailenin de katkısı, uygun görülen ev programının düzenli uygulanması ve önerilere uyulması oldukça önemlidir. 


Fedakarlık ve sabır gerektiren bu yolda çocuk odaklı, uzmanlarla iş birliği içerisinde yılmadan ilerlendiği taktirde başarı bizimle olacaktır.

 

Kurumumuzda fizyoterapi alanında,

 

 • Serebral Palsi
 • Down sendromu
 • Genetik ve Kromozomal Anormallikler
 • Spina Bfida
 • Çocukta nöromuskuler hastalıklar
 • Duchenne Musküler Distrofi
 • Juvenil Parkinson
 • Brachial plexus
 • Prematüre Bebekler
 • Konjenital Miyopatiler
 • Miyotonik Miyopatiler
 • Çocukta Nöromusküler Bileşke Bozuklukları
 • Çocukta Periferik Sinir Bozuklukları
 • Çocukta Motor Nöron Hastalıklarında hizmet vermektedir.

 

SEREBRAL PALSİDE FİZYOTERAPİ

       

       Serebral palsi beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan postüral-kas kontrol yetersizliğini anlatan bir terimdir. Serebral palsi terimi, yaşamın erken döneminde ortaya çıkan ve gelişmekte olan beyni etkileyen sorunları tanımlamak için kullanılır.

CP ilerleyici değildir ancak çocuk beyindeki etkilenim ile gelişmek zorunda olduğu için özellikle  yürüme bozukluğu, denge kurma ve hareketlerindeki güçlük zamanla artabilir. Ancak, çocuk yaş ilerledikçe uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile bu sorunlara uyum sağlamayı onlarla başa çıkmayı öğrenebilir. Tedavi, hastalığı tamamen yok edemese de anlamlı iyileşmeler sağlar.

Bu nedenle erken tanı, kalıcı bozukluklara ve engele neden olmadan tedaviye ve rehabilitasyona başlanması açısından büyük önem taşır.

Serebral palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. CP değişik tiplerde görülebilir. En sık görülen tip Spastik CP dir. Spastisite kasların tutuk ve gergin olmasıdır.

Türkiye’de  her bin çocuktan yaklaşık 4’ ü CP olarak belirtilmiştir.  Günümüzde, tüm serebral palsilerin yaklaşık %75’inin hamilelik sırasındaki nedenlere, %10-15’inin zorlu doğum ve yeni doğan dönemindeki rahatsızlıklara bağlı olduğu, geri kalan %10’un ise yaşamın erken haftalarındaki kaza ve hastalıklara bağlı ortaya çıktığı bilinmektedir.

CP’ ye eşlik eden bazı sağlık problemleri olabilir. İşitme-konuşma problemleri, görme problemleri, duyu- algı ve öğrenme sorunları, epilepsi(nöbet), yutma- salya ve beslenme-kabızlık problemleri,  ortopedik problemler, mide-idrar yolu-akciğer enfeksiyonları, bunlardan bazılarıdır.

CP tedavisi bir ekip işidir. Bu ekibin en önemli parçası kişi ve ailesidir.