Duygu ve Davranış Bozukluğu

Duygu ve Davranış Bozukluğu

 

Duygu ve davranış bozukluğu olan bireyler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006), “yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygu­sal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizme­tine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanmıştır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin sorunu, çoğunlukla ilk bakışta fark edilmemektedir. Bu çocukları yönetmelikteki tanımın yanı sıra şu şekilde ta­nımlamak da mümkündür ; Duygu ve davranış bozukluğu, aşağıda sıralanacak olan, çocuğun eğitsel performansını olumsuz yönde etkileyen durumların bir ya da birkaçının bireyde uzun bir süre boyunca ve belli bir düzeyin üstünde görülmesidir.

 

Bu durumlar şöyle sıralanabilir:

 

(a) Öğretilenleri öğrenememe durumu: Zihinsel, duyusal ya da sağlık sorunla­rıyla bağlantılı bir açıklaması olmayan durumlarda.

(b) İletişim kuramama: Akranları ya da öğretmenleriyle yeterli düzeyde ileti­şim kuramama ya da iletişimi sürdürememe.

(c) Uygun olmayan davranışlar sergileme: Normal koşullar altında, neden­siz yere uygun olmayan davranışlar sergileme ya da duygusal tepkiler­de bulunma.

(d) Mutsuz görüntü: Genel bir mutsuzluk ya da depresyon hali sergileme.

(e) Problemlere karşı tepkiler verme: Kişisel ya da okul problemlerine karşı korkular geliştirme.